Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

burhan.yalcinistanbul.edu.tr