İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Reklam Ana Bilim Dalı

2124400000 12737

burcu.zeybekistanbul.edu.tr