İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Sinema Ana Bilim Dalı

2124400000 10256

burak.irmakistanbul.edu.tr