Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2124400000 10648

burak.firatistanbul.edu.tr