Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
Ulaştırma ve Lojistik Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Kampüsü 34322 Avcılar-İstanbul

burak.deligonulistanbul.edu.tr