İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

bozkanistanbul.edu.tr