Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

birgul.karakayaistanbul.edu.tr