Rektörlük
İdari Teşkilat
Personel Daire Başkanlığı

2124400041 10041

bilgin.hafizmehmetogluistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Daire Bşk. Personel Daire Başkanlığı
İdari Teşkilat
Rektörlük
24/05/2013