İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

2124142000 31748

bilge.bilgicistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Ana Bilim Dalı Bşk. Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
09/11/2018 09/11/2021
Bilim Dalı Başkanı Pediatrik Patoloji Bilim Dalı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
02/01/2008 03/01/2022
Bilim Dalı Başkanı Nöropatoloji Bilim Dalı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
04/04/2011 11/04/2020
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi 03/08/2018 03/08/2021