İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İnsan Kaynakları ve Yön.Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ek Bina II 34452 Fatih-İSTANBUL

berrak.kurtulusistanbul.edu.tr