Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 10620

berna.tokelistanbul.edu.tr