Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Yemekhaneleri Müdürlüğü

bekir.karakurtistanbul.edu.tr