İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

basattepeistanbul.edu.tr