İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

basak.erginelistanbul.edu.tr