İktisat Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Süleymaniye Mahallesi, Prof. Sıddık Sami Onar Cd. İstanbul Üniversitesi Merkez Yerleşkesi No:1, 34116 Fatih/İstanbul

2124400000 11698

bakdolistanbul.edu.tr