İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı

bahruz.aliyevistanbul.edu.tr