Rektörlük
İdari Teşkilat
İstanbul Tıp Fakültesi Gündüz Bakımevi

2124142000 32147

bagdagul.karabagistanbul.edu.tr