Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

aysegul.tiricistanbul.edu.tr