İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo-Televizyon Ana Bilim Dalı

ayse.kelesistanbul.edu.tr