Rektörlük
İdari Teşkilat
Hukuk Müşavirliği

2124401975 10074

ayse.bilekistanbul.edu.tr