Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 11208

ayilcanistanbul.edu.tr