Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

aslihan.cigerciistanbul.edu.tr