Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Yemekhaneleri Müdürlüğü

2124400000 10511

asanmistanbul.edu.tr