Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 11670

ali.yazaristanbul.edu.tr