Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

alettin.golgeleyenistanbul.edu.tr