İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

2124400000 12646

akkistanbul.edu.tr