Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2124400000 10450

aicyuzistanbul.edu.tr