İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

agulistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Klinik Araştırmalar Mükemmelliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rektörlük
11/11/2014 20/02/2020