İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

afkgokistanbul.edu.tr