Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü
Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Beyazıt-Fatih-İstanbul

2125282494 11792

afatih.ektasistanbul.edu.tr