Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2129993300 19833

adnan.ozuistanbul.edu.tr