Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

adem.umayistanbul.edu.tr