İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 21/12/2018 21/12/2021
Bilim Dalı Başkanı Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
20/07/2016 20/07/2019
Bilim Dalı Başkanı Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
09/04/2012 16/04/2022