İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

acemibisistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 21/12/2018 21/12/2021