İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

abdurrahman.basaristanbul.edu.tr