Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Yemekhaneleri Müdürlüğü

2124400000 19010

abayindiristanbul.edu.tr