İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

zuhal.bayramogluistanbul.edu.tr