İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

ziya.kalayciistanbul.edu.tr