İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

yusufyyistanbul.edu.tr