İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

yildiz.ilgunistanbul.edu.tr