Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Besim Ömer Cad. No:11 (Bahçeli Bina) Beyazıt/Fatih/İstanbul

2124400000 13030

yavuzkistanbul.edu.tr