İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

yasin.saygiliistanbul.edu.tr