Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17799

yasaristanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Ana Bilim Dalı Bşk. Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı
Kimya Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi
22/03/2017 22/03/2020