Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilimdalı

Besim Ömer Cad. No:11 (Bahçeli Bina) Beyazıt/Fatih/İstanbul

y.sariistanbul.edu.tr