İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı

vildan.yavuzistanbul.edu.tr