İstanbul Tıp Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

veli.alcinkayaistanbul.edu.tr