İstanbul Tıp Fakültesi
Genel İdare Süreci
Teknik Hizmetler Müdürlüğü

vedat.kayalakistanbul.edu.tr