İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Adli Tıp Ana Bilim Dalı

tuzunbistanbul.edu.tr