İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Kan Merkezi

tulin.tuncistanbul.edu.tr