İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

tulcagatistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Ana Bilim Dalı Bşk. Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
26/12/2011 05/01/2021